Usługi

Windykacja należności

Firma Mecenat działa w branży ściągania należności od kliku lat. W tym czasie udało nam się wypracować metody decydujące o skuteczności naszych działań. Naszą specjalnością jest windykacja należności, a priorytetem naszych działań jest zadowolenie Klienta. Dlatego właśnie, nie pobieramy żadnych opłat za analizę przesłanych dokumentów.

Na czym polega windykacja wierzytelności?

Jest to usługa polegająca w głównej mierze na dochodzeniu wymagalnych roszczeń, tj. takich, których termin płatności upłynął, uwzględniając jednocześnie możliwość jego skrócenia bądź też przedłużenia. Nie mamy w tym przypadku do czynienia także z opóźnieniem bądź też ze zwłoką w uregulowaniu zobowiązania płatniczego. W ramach tej usługi podejmowane są zgodne z prawem środki, zależne od etapu postępowania windykacyjnego, które mają na celu odzyskanie długu.

Dlaczego Mecenat?

Dlatego, że posiada szereg unikatowych zalet:

 • dogłębnie zapoznajemy się z każdą sprawą;
 • jesteśmy rzetelni i terminowi;
 • stosujemy wszystkie możliwe narzędzia windykacji wierzytelności
 • działamy tylko i wyłącznie zgodnie z prawem;
 • nie podejmujemy nieetycznych działań;
 • zapewniamy bezpieczeństwo informacji oraz danych osobowych;
Odzyskiwanie wierzytelności stanowi główne zajęcie naszego przedsiębiorstwa i posiadamy w tej branży wieloletnie doświadczenie. Zapewniamy:
 • elastyczną ofertę;
 • brak kosztów wstępnych;
 • skuteczną windykację należności;
 • najniższą prowizję w Polsce (już od 4%);
 • fachową i miłą obsługę;

Standardowo w ramach windykacji wierzytelności podejmujemy się jedynie polubownych działań. Na wniosek Klienta istnieje również możliwość przeprowadzenia czynności z zakresu pozostałych etapów odzyskiwania własności:

I ETAP POLUBOWNY

Jest to ten etap, kiedy kontaktujemy się bezpośrednio z zadłużonym. Staramy się doprowadzić do ugody albo do porozumienia o rozłożeniu długu na raty, których ilość i wysokość uzgadniamy z osobą zadłużoną. Na tym etapie staramy się za wszelką cenę, lecz zgodnie z prawem, uniknąć wejścia na drogę sądową.

 • wysłanie ostatecznego wezwania do zapłaty,
 • wywieranie presji na dłużnika za pomocą telefonu,
 • wystąpienie do odpowiednich urzędów o dane rejestrowe firmy dłużnika,
 • wystąpienie do odpowiednich urzędów o dane adresowe dłużnika, jako osoby fizycznej, uzyskanie zabezpieczenia długu w postaci weksli własnych, umów przewłaszczenia i umów zastawu.
 • wpisanie dłużnika na giełdę wierzytelności.
II ETAP SĄDOWY

W przypadku braku efektów próby polubownego zakończenia sprawy, wstępujemy na drogę sądową. Wybieramy odpowiedni tryb postępowania, a także sporządzamy pozew i inne pisma procesowe. Sprawę przejmuje więc właściwy Sąd, a jej efektem ma być uzyskanie tytułu egzekucyjnego.

 • sporządzenie i złożenie we właściwym sądzie pozwu,
 • nadanie klauzuli i wykonalności na prawomocny wyrok,
 • próba rozszerzenia klauzuli na współmałżonka dłużnika.
III ETAP EGZEKUCYJNY

Jest to etap, w którym na podstawie wydanego przez Sąd tytułu egzekucyjnego prowadzenie sprawy przejmuje komornik. Nasze działania ograniczają się jedynie do przygotowania odpowiedniego wniosku o wszczęcie egzekucji, a także do monitowania oraz wspierania działań podejmowanych przez kancelarię komorniczą.

 • skierowanie danej sprawy do właściwej kancelarii komorniczej,
 • współpraca z kancelarią komorniczą w zakresie przebiegu postępowania i skuteczności egzekucji,
 • nadzór kancelarii nad właściwym przebiegiem postępowania egzekucyjnego.
IV ETAP DZIAŁAŃ SPECJALNYCH

Brak efektów wcześniej podjętych przez naszą firmę działań ma poważne konsekwencje dla dłużnika. Ich zakres rozszerzamy mianowicie o wszczęcie postępowania karnego, a także wiele innych działań związanych również z pociągnięciem do odpowiedzialności członków zarządu firmy oraz próbą ujawnienia wypłacalności dłużnika.

 • kierowanie wniosków do prokuratury,
 • skarżenie członków zarządów,
 • wyjawianie majątku dłużnika.

Kiedy przekazać dług firmie windykacyjnej?

Przede wszystkim należy wyjść z założenia, że im wcześniej oddamy sprawę w ręce profesjonalistów, tym szybciej otrzymamy należne nam pieniądze. Można więc zdecydować się na ten krok już w tym momencie, kiedy nasze roszczenia staną się wymagalne, tzn. kiedy przekroczony zostanie termin płatności. Istotne jest przy tym również to, aby nie były one przedawnione. Co prawda nie jest to przeszkodą w rozpoczęciu działań windykacyjnych, jednak może je spowolnić, a niekiedy wręcz znacznie utrudnić.
Kompleksowa i skuteczna windykacja należności w firmie MECENAT to pewność odzyskania długów.

Sprzedaż długów

Windykacja należności może przybierać rożne formy. W ofercie naszych usług znajduje się możliwość sprzedaży długów. Oznacza to, że firmy sprzedają należne im, nieuregulowane płatności naszemu przedsiębiorstwu.

Czemu warto zainteresować się taką formą odzyskania pieniędzy?

Takie dochodzenie roszczeń to głęboko przemyślana decyzja. Istnieje bowiem ryzyko niespłacenia długu. Firmy windykacyjne dodają do niego pewną sumę. Zazwyczaj obfituje ona na około czterdziestu procent wartości zadłużenia. I to właśnie na tym procencie zarabiają przedsiębiorstwa windykacyjne. Czasem jednak lepiej jest przyjąć niższą stawkę zaproponowaną przez firmę windykacyjną, niż latami czekać na odzyskanie całej sumy.

Zalety cesji:

 • jest to najszybszy sposób na pozyskanie funduszy dla firmy, która ma zamrożone środki w postaci nieuregulowanych płatności;
 • pozwala zachować dobry wizerunek zarówno w oczach niewypłacalnego Kontrahenta, jak i na rynku. Rozwiązanie to pozwala uniknąć kojarzenia nazwy firmy z działaniami windykacyjnymi;
 • korzystając z tej opcji macie Państwo 100% pewność, że po podpisaniu umowy cesji otrzymacie zaproponowaną przez nas kwotę.

 

Jak działamy?

Kupujemy wierzytelności zarówno od jednostek budżetowych np. szpitali oraz gmin. Często do sprzedaży trafiają zadłużenia, przy których tradycyjna windykacja należności nie odniosła pożądanego skutku.

 • Przedmiotem umowy mogą być roszczenia wynikające z faktur, jak i not odsetkowych.
 • Wierzytelność powinna być bezsporna, wymagalna oraz wolna od obciążeń i wad prawnych.
 • Kupujemy wierzytelności niezależnie od wielkości długu.
 • Płacona przez nas cena jest ustalana indywidualnie i zależy od okresu przeterminowania długu oraz sytuacji finansowo-prawnej dłużnika.

 

Jeśli potrzebujecie Państwo pieniędzy na bieżącą działalność firmy, a Kontrahent zalega z wypłatą należnych Wam pieniędzy, lub też nie widzicie innej możliwości odzyskania roszczeń, skontaktujcie się z nami!

Pieczęć ostrzegawcza

Mamy przyjemność przedstawić Państwu usługę dzierżawy czerwonych pieczęci o treści:

pieczec-ostrzegawcza

Pieczęć naszej firmy windykacyjnej jest sprawdzonym narzędziem, którego zastosowanie skutkuje w większości przypadków terminowym uregulowaniem zaległych należności. Jej treść daje Kontrahentom jasno do zrozumienia, że brak zapłaty będzie pociągał za sobą oddanie sprawy w ręce naszej firmy. Uwagę potencjalnego dłużnika przyciąga ponadto czerwony tusz, a także specjalnie zaprojektowany kształt, który wyróżnia ją spośród innych pieczątek znajdujących się na piśmie. Jest to więc doskonałe ostrzeżenie przed niedotrzymaniem terminu zapłaty, a także przed rozpoczęciem działań przez naszych windykatorów.

Jedną z powyższych pieczątek stemplujecie Państwo wystawione faktury i wezwania do zapłaty. Z naszego doświadczenia wynika, że zastosowanie takiej pieczątki daje cztery korzyści:

 • potwierdzenie współpracy z firmą windykacyjną
 • skrócenie czasu otrzymywania należności od dotychczasowych odbiorców
 • odstraszenie potencjalnych dłużników
 • zmniejszenie się globalnej kwoty przeterminowanych należności w Państwa firmie

 

Zachęcamy Państwa do wypełnienia formularza w celu uzyskania wybranej przez Was pieczęci ostrzegawczej firmy windykacyjnej Mecenat. Dzięki niej z pewnością zmniejszycie ryzyko nieotrzymania przynależnej Wam zapłaty!

Odszkodowania

Pomocy poszkodowanym udzielamy w ramach naszego Punktu Pomocy Poszkodowanym. Nasza praca polega przede wszystkim na kontakcie ze wszystkimi odpowiednimi urzędami i instytucjami, takimi jak Służba Zdrowia, Policja, a także Sąd, do którego właściwości należy zajęcie się daną sprawą. W ramach naszych działań zajmujemy się również załatwianiem niezbędnych formalności. Ofertę kierujemy przede wszystkim do Klientów, którzy ponieśli straty finansowe lub moralne, bądź też doznali uszczerbku na zdrowiu, np.:

 • podczas kolizji drogowej,
 • w związku ze śmiercią członka rodziny,
 • w nieszczęśliwym wypadku w pracy,
 • w skutek kradzieży bądź nieszczęśliwego zdarzenia losowego,
 • w wyniku błędu lekarskiego.

 

Pomagamy także osobom, których Ubezpieczyciel zaniżył należne im odszkodowanie.

Naszym celem jest więc dochodzenie praw Klienta do zadośćuczynienia, a także uzyskanie możliwie jak największej kwoty.

Zapraszamy na stronę w celu zapoznania się z szczegółową ofertą:

ppp

Możecie Państwo wypełnić formularz w celu zgłoszenia chęci skorzystania z naszej pomocy.

Pieczęć PLUS

Drodzy klienci!

W Mecenat wiemy jak ważne dla współczesnego przedsiębiorcy są rozwiązania kompleksowe. Dlatego też chcielibyśmy zaprezentować nowy produkt dla wszystkich, którzy chcą czegoś więcej niż standardowa pieczęć ostrzegawcza. Przedstawiamy Państwu usługę Pieczęć Plus, która oprócz dotychczasowej funkcji prewencyjnej związanej z pieczęcią ostrzegawczą, pozwala także użytkownikowi na dodanie 10 wpisów w ciągu miesiąca na Giełdę Długów. Dzięki takiemu połączeniu możesz z jednej strony zapobiegać występowaniu zatorów płatniczych wynikających z nierzetelności kontrahentów, a z drugiej strony masz możliwość upublicznienia długu nieuczciwego przedsiębiorcy.

Jakie korzyści daje Ci Pieczęć Plus:

 • stwierdzenie współpracy z firmą windykacyjną,motywacja kontrahentów do terminowego regulowania płatności,
 • awans w płatniczej hierarchii kontrahentów,
 • zmniejszenie prawdopodobieństwa powstania trudnych długów,
 • możliwość darmowego upublicznienia dłużnika największej w Polsce, prywatnej Giełdzie Długów,
 • szansa odsprzedania niewygodnej wierzytelności za pośrednictwem Giełdy Długów,
 • znaczne zwiększenie szans na szybkie i polubowne rozwiązanie sprawy, dzięki dodaniu dłużnika do Giełdy Długów .

 

Szybki kontakt

© Kancelaria Mecenat 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone
projekt i wykonanie: intersum.pl
Logo Mecenat
Mecenat Sp. z o.o.
ul. Wieluńska 28, 42-217 Częstochowa
tel. 34 344 41 40